Affärsidé

Colmec skall vara den mest attraktiva och naturliga partnern för distribution av lastvagns- och bussdäck i norra Europa, genom effektiva distributionskanaler, högt tekniskt kunnande, egen avancerad LV-regummering, bred produktmix och ekonomsikt fördelaktiga alternativ.

affarside2